כתבה על בוב פרוקטור וניק האליק - מדע ההתעשרות

"ללמוד ממי שכבר עשו זאת" על "מדע ההתעשרות" עם המנטורים בוב פרוקטור וניק האליק בחיים אחרים