פסח

כוחן של מילים – לבער את החמ”ץ מהשפה שלנו

האם הגיע הזמן לבער את החמ”ץ (חייב/מוכרח/צריך) מהשפה שלכם? “אני חייבת ללכת לבנק/לעבודה”, “אני מוכרחה להסתפר/לקנות פרחים”, “אני צריכה להגיד לך משהו/לשאול אותך/לסיים את הספר/להחליף לתינוק